Privacy policy

Privacy Policy en disclaimer van

TTL Camerlynck NV– Bilksken 26 – 9920 Lovendegem

Ondernemingsnummer 0429.693.370

 1. Voorwerp
  1. Deze site is eigendom van TTL Camerlynck.
  2. De gebruiker van deze site aanvaardt de gebruiksovereenkomst zoals hier beschreven.
 2. Intellectuele eigendom
  1. De gehele inhoud van de website is eigendom van TTL Camerlynck en van rechthebbende derden. Niets mag zonder schriftelijke toestemming ontvreemd, gekopieerd en / of gereproduceerd worden.
  2. Inzake foto’s van medewerkers is de GDPR van kracht. Het downloaden en/of vermenigvuldigen is uitdrukkelijk verboden.
 3. Aansprakelijkheid
  1. De verschafte informatie is van algemene aard. TTL Camerlynck is niet gebonden aan deze informatie en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor tekortkomingen, fouten en/of foute interpretatie. 
  2. Wij wijzen erop dat elke patiënt een uniek mens is met een eigen problematiek. Een website geeft daar geen antwoord op. 
  3. Het verwijzen naar relevante portalen houdt in geen geval enige vorm van verantwoordelijkheid in van TTL Camerlynck. 
 4. GDPR privacyregeling/bescherming
  1. Deze site maakt gebruik van noodzakelijke cookies.
  2. TTL Camerlynck houdt ook data bij voor persoonlijke commerciële redenen.
  3. TTL Camerlynck deelt geen data met derden.
  4. TTL Camerlynck kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij criminele hacking. 
 5. Toepasselijk recht:
  1. Het Belgische recht is van toepassing.
  2. In voorkomend geval is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.
  3. In geval van een geschil geldt elektronische communicatie als gerechtelijk bewijs.